Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: DMER | ISSN (Online): 2791-7304 | DOI: 10.29329/dmer

Most Viewed

İngilizce Yeterlik Sınavı İçinde Seviye Tespit Sınavı: Yeni Bir Yaklaşım ve Sonuçları

Alper Şahin

ss. 48 - 70   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285.4   |   Okunma Sayısı: 230  |  İndirilme Sayısı: 297

Okuma Hızı ve Okuduğunu Anlama Düzeyi Üzerinde Yazı Ortamının Etkisi

Yusuf Çetin & Hüseyin Mertol

ss. 71 - 81   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285.5   |   Okunma Sayısı: 143  |  İndirilme Sayısı: 259

Uzaktan Eğitimin Değerlendirmeye Yansımaları: Çevrim İçi Sınavlar mı Sınıf İçi Sınavlar mı?

Meltem Acar Güvendir & Yeşim Özer Özkan

ss. 22 - 34   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285.2   |   Okunma Sayısı: 140  |  İndirilme Sayısı: 266

2 Parametreli Lojistik Modelde Normal Dağılım İhlalinin Madde Parametre Kestirimine Etkisinin İncelenmesi

İbrahim Alper Köse & İsmail Başaran

ss. 1 - 21   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285.1   |   Okunma Sayısı: 124  |  İndirilme Sayısı: 274

Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Motivasyonu ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Durmuş Özbaşı

ss. 35 - 47   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285.3   |   Okunma Sayısı: 117  |  İndirilme Sayısı: 272

Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Okuduğunu Anlama, Öğrenci, Aile ve Ev Ortamı Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi

Işıl Basmaz & Ömer Kutlu

ss. 100 - 118   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.409.2   |   Okunma Sayısı: 66  |  İndirilme Sayısı: 292

Analyzing Online Group Interactions with Critical Qualitative Research Approach

Funda Ergüleç

ss. 82 - 99   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.409.1   |   Okunma Sayısı: 30  |  İndirilme Sayısı: 258

Issue Information

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285   |   Okunma Sayısı: 25  |  İndirilme Sayısı: 183

Issue Information

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.409   |   Okunma Sayısı: 6  |  İndirilme Sayısı: 150