Journal of Digital Measurement and Evaluation Research
Abbreviation: DMER | ISSN (Online): 2791-7304 | DOI: 10.29329/dmer

Editorial Board

Editör
Doç. Dr. Durmuş Özbaşı Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Hasan Kalyoncu University
Prof. Dr. Duygu ANIL Hacettepe University
Doç. Dr. Durmuş ÖZBAŞI Çanakkale Onsekiz Mart University
Doç. Dr. Hatice KUMANDAŞ ÖZTÜRK Artvin Çoruh University
Doç. Dr. Sevilay KİLMEN Bolu İzzet Baysal University
Doç. Dr. Meltem ACAR Trakya University
Doç. Dr. Özen YILDIRIM Pamukkale University
Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞAHİN Atılım University
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Karadavut İzmir Demokrasi University
Yayınevi Yazı İşleri Sorumlusu
 Ulaş Yabanova Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey


309 times read.