Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: DMER | ISSN (Online): 2791-7304 | DOI: 10.29329/dmer

Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Durmuş Özbaşı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Duygu ANIL Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Durmuş ÖZBAŞI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice KUMANDAŞ ÖZTÜRK Artvin Çoruh Üniversitesi
Doç. Dr. Sevilay KİLMEN Bolu İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Meltem ACAR Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Özen YILDIRIM Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞAHİN Atılım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Karadavut İzmir Demokrasi Üniversitesi
Yayınevi Yazı İşleri Sorumlusu
Ulaş Yabanova Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

666 defa okundu.